SQLite Expert Professional 5.3.5.479 với khóa cấp phép [Latest]

Khóa cấp phép Chuyên gia SQLite

Khóa cấp phép Chuyên gia SQLite

SQLite Expert Professional Crack là một tài sản tích hợp nhằm gỡ rối việc cải tiến cơ sở dữ liệu SQLite Expert Professional 5.3.5.479 License Key. Nó là một thiết bị cải tiến và tổ chức phong phú về thành phần dành cho SQLite nhằm giải đáp các nhu cầu cần thiết của tất cả các khách hàng từ việc soạn các câu hỏi SQL đơn giản đến tạo cơ sở dữ liệu phức tạp.

Giao diện đồ họa hỗ trợ tất cả SQLite Expert Professional 5.3.5.479 Crack phiên bản đầy đủ những điểm nổi bật. Nó kết hợp một nhà sản xuất truy vấn trực quan, một trình soát lỗi SQL với cấu trúc ngôn ngữ có tính năng và hoàn thành mã, trình tạo bảng và chế độ xem trực quan cũng như khả năng nhập và giá vé đáng kinh ngạc.

Lập trình tuyệt vời nhằm xử lý cơ sở dữ liệu SQLite. SQLite là một cơ sở dữ liệu nhỏ (khoảng 500KB) được viết bằng ngôn ngữ C như một thư viện và được xem như một cơ sở dữ liệu RDBMS. SQLite Advantage là một tài liệu đơn lẻ, khối lượng thấp và cơ sở dữ liệu hồ sơ đơn không cấp dưới. SQLite có một điều kiện quản trị tốt bao gồm phần lớn các điểm nổi bật của nó. Vấn đề chính với cơ sở dữ liệu này là không có trợ giúp cho tất cả các điểm nổi bật của SQL tiêu chuẩn, đây là một điểm yếu chính cho nó. Với lập trình khóa nối tiếp chuyên nghiệp SQLite Expert, bạn có thể không mất nhiều thời gian để giám sát và xử lý các phần khác nhau của cơ sở dữ liệu của mình.

Các tính năng phiên bản đầy đủ của SQLite Expert Professional

 • Dễ dàng xây dựng các câu hỏi SQL phức tạp.
 • Định dạng nội dung câu hỏi SQL được sắp xếp.
 • Các phương pháp đột phá để phân tích và kiểm tra câu hỏi SQL.
 • Trình đọc thử SQL tiến bộ với cấu trúc ngôn ngữ có tính năng và mã hiệu quả.
 • SQLite Expert Professional Portable Khả năng xây dựng lại đáng kinh ngạc
 • Trình chỉnh sửa trực quan cho phân đoạn bảng, danh sách, khóa bên ngoài, trình kích hoạt, giới hạn kiểm tra và đặc biệt.
 • Xây dựng lại bất kỳ bảng phức tạp nào mà không làm mất thông tin.
 • Mọi nhiệm vụ xây dựng lại đều được bao bọc bởi một sàn giao dịch đã dàn xếp.
 • nhập thông tin từ nguồn thông tin ADO, bản ghi CSV, nội dung SQL hoặc SQLite.
 • Cung cấp thông tin cho bản ghi CSV, nội dung SQL, Excel hoặc SQLite.
 • Các bảng trùng lặp giữa các cơ sở dữ liệu SQLite sử dụng các tác vụ đơn giản hóa.
 • Cung cấp thông tin sang Excel thông qua khay nhớ tạm.
 • Thay đổi thông tin trong ma trận bằng cách sử dụng các trình chỉnh sửa thiết lập đáng kinh ngạc.
 • Người quản lý biên tập hình ảnh hiện đang hỗ trợ các vị trí hình ảnh JPEG, PNG, BMP, GIF và ICO.
 • Hình dung và điều chỉnh các trường BLOB bằng cách sử dụng trình quản lý Hex được tích hợp.
 • Hỗ trợ đầy đủ Unicode.
 • Sao lưu cho cơ sở dữ liệu được kết nối.
 • SQLite Expert Professional Keygen Sao lưu các bản mở rộng SQLite và các thư viện SQLite bên ngoài.
 • Hỗ trợ tập lệnh Lua và Pascal.
 • Giám sát cơ sở dữ liệu SQLite3: tạo cơ sở dữ liệu, xem / thay đổi các tham số.
 • Sửa chữa cơ sở dữ liệu bị hại.
 • Cơ sở dữ liệu DDL nghĩ về bộ máy.
 • Tăng cường trực tuyến cơ sở dữ liệu.
 • Kiểm tra khả năng tôn trọng, lập chỉ mục lại tất cả các bảng, hỗ trợ trao đổi.
 • Sao lưu cơ sở dữ liệu bổ sung và mở rộng SQLite.
 • Giám sát bảng: tạo, xóa, đổi tên, lập chỉ mục.
 • Xây dựng lại bảng: trường, bản ghi, khóa từ xa, giới hạn mới và kiểm tra, trình kích hoạt.
 • Giám sát thấy: tạo, xóa, đổi tên, xây dựng lại. Giám sát xem các kích hoạt.
 • Sao lưu các bảng và phối cảnh tạm thời.
 • Sao lưu các bảng ảo bao gồm RTREE, FTS3 và FTS4.
 • Kết hợp tăng ICU.
 • SQLite Expert Professional 2020 Crack Trình giám sát SQL tiến bộ với đỉnh cao của mã và cấu trúc ngôn ngữ có tính năng.
 • Các tab SQL khác nhau.
 • Các khả năng thay đổi thông tin được đề xuất trong mạng tinh thể: hình ảnh, BLOB và trình xử lý văn bản.
 • Các loại thông tin tùy chỉnh và xác định trước.
 • Nhân bản / Dán bản ghi giữa các bảng bằng khay nhớ tạm.
 • Nhân bản / Dán bảng giữa các cơ sở dữ liệu bằng khay nhớ tạm.
 • Hỗ trợ đầy đủ Unicode.
 • Sửa đổi giao diện của ứng dụng bằng cách sử dụng giao diện.
 • Trình tạo truy vấn trực quan SQL.
 • Bảng trùng lặp giữa các cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng đơn giản hóa.
 • Sao lưu cơ sở dữ liệu đảm bảo từ bí mật (yêu cầu thư viện SQLite bên ngoài – loại trừ).
 • Sao lưu SQLite tự động mở rộng.
 • Cung cấp thông tin tới các nguồn thông tin Excel, XML, JSON, HTML, CSV, TSV, ADO, nội dung SQL, cơ sở dữ liệu SQLite.
 • Nhập thông tin từ nguồn thông tin ADO, nội dung SQL, SQLite, CSV, TSV.
 • Gửi nội dung của bất kỳ ma trận nào đến máy in hoặc chuyển nó thành bản ghi PDF.
 • Tạo ra các tuyên bố CHỌN, CHÈN, CẬP NHẬT và XÓA phụ thuộc vào các trường không thể nhầm lẫn trên bảng hiện tại.

Khóa cấp phép SQLite Expert Professional 5.3.4.452

Cách bẻ khóa SQLite Expert Professional 5.3.5.479

 • Tải xuống đầu tiên Khóa cấp phép Chuyên gia SQLite từ các Liên kết bên dưới.
 • Sau khi tải xuống, hãy cài đặt chương trình như bình thường.
 • Sau khi cài đặt Do, t Chạy phần mềm chạy.
 • Vui lòng Đi tới Trợ giúp & Đã đăng ký Chọn khóa tệp Khoá Cấp phép.
 • Bạn đã hoàn thành nó. Bây giờ thưởng thức phiên bản đầy đủ.
 • Mật khẩu:www.free4pc.org
 • Xin hãy chia sẻ nó. chia sẻ là Luôn quan tâm

Bạn cũng thích phần mềm này !!!! CDBurnerXP Portable

Trực tiếp Liên kết tải xuống!!!!

[php snippet=1]free4pc.org_SQLite Expert Professional 5.3.5.479.rar[php snippet=2]

Liên kết tải xuống Mirror!!!! Tải xuống tại đây liên kết-1 Tải xuống tại đây Link-2

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *