Làm sáng PDF sang PowerPoint Converter 6.0.0 với Crack [Latest]

Làm sáng PDF sang PowerPoint Converter Crack

Người thuyết trình thích lưu tài liệu thuyết trình thành PDF để phân phối.Lighten PDF to PowerPoint Converter Keygen Nhưng một khi PowerPoint đã được lưu dưới dạng PDF, không dễ dàng để sử dụng lại nội dung. Với Lighten PDF to PowerPoint Converter, bạn có thể chuyển đổi PDF sang PPT mà không cần nỗ lực, vì vậy bạn có thể sửa đổi hoặc sử dụng nội dung trong ứng dụng PowerPoint. Làm sáng chuyển đổi PDF sang PowerPoint Khóa nối tiếp sẽ giữ nguyên bố cục, nội dung và đồ họa gốc càng chính xác càng tốt. Việc sử dụng lại bản trình bày PPT không thể dễ dàng hơn.

Lighten PDF To PowerPoint Converter Phiên bản đầy đủ Các tính năng chính

 • Làm sáng bản vá chuyển đổi PDF sang PowerPoint chạy cực nhanh, chỉ mất khoảng 30 giây để chuyển đổi 100 trang
 • PDF sang bản trình bày PowerPoint.
 • Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt, bạn có thể nhập nhiều tệp PDF cùng một lúc. Một lần nhấp để chuyển đổi tất cả PDF sang PPT.
 • Trình đọc PDF tích hợp giúp bạn xem nhanh các tệp PDF đã nhập.
 • Bạn có thể chọn văn bản thuần túy (TXT) làm tệp đầu ra nếu bạn chỉ cần sử dụng lại nội dung văn bản.
 • Nếu tệp PDF được bảo vệ bằng quyền sao chép hoặc in, nó có thể bỏ qua bảo mật và chuyển đổi tệp
 • trực tiếp mà không có vấn đề.
 • PDF to PowerPoint Converter có thể phát hiện các phần tử trong PDF một cách chính xác nhờ tài liệu nâng cao
 • thuật toán tái tạo. Nó sẽ cố gắng duy trì mọi thứ chính xác nhất có thể và giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa trong ứng dụng PowerPoint.
 • Ngay cả khi PDF có bố cục phức tạp hoặc bao gồm bảng, nội dung văn bản, hình ảnh hoặc biểu đồ, nó vẫn có thể chuyển đổi chính xác PDF sang PPT.

Làm sáng chuyển đổi PDF sang PowerPoint Khóa nối tiếp

Cách Crack Lighten PDF To PowerPoint Converter 6.0.0

 • Tải xuống đầu tiên Crack miễn phí Lighten PDF to PowerPoint Converter biểu mẫu bên dưới Liên kết.
 • Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ, vui lòng gỡ cài đặt bằng Revo Uninstaller Pro
 • Sau khi tải xuống, hãy cài đặt chương trình như bình thường.
 • Sau khi cài đặt Do, t Chạy phần mềm chạy.
 • Vui lòng Sao chép tệp & Dán vào Chương trình trong tệp C / Chương trình.
 • Bạn đã hoàn thành nó. Bây giờ hãy tận hưởng phiên bản đầy đủ.
 • Mật khẩu : www.free4pc.org
 • Xin hãy chia sẻ nó. chia sẻ là Luôn quan tâm

Bạn cũng thích phần mềm này!!!! Adguard Premium 7.2.2920 Final với Crack Tải xuống miễn phí [Latest]

Thẳng thắn liên kết tải xuống!!!!

[php snippet=1]free4pc.org_Lighten PDF To PowerPoint Converter 6.0.0.rar[php snippet=2]

Thẳng thắn liên kết tải xuống!!!! Tải xuống ở đây

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *